Miķeļdienas tirdziņš un Mārtiņgaiļu zīmējumu izstāde

Vairāk lasiet skolas avīzē!