Muzikālākā klase

28. janvārī skolā pirmo reizi notika pasākums „Muzikālākā klase”. Katru gadu ir bijusi „Popiela”, bet šogad skolēniem vajadzēja parādīt savas muzikālās prasmes.Katrai klasei vajadzēja nodziedāt dziesmu latviešu valodā(ar vai bez pavadījuma), varēja piedalīties arī atsevišķi izpildītāji. Dalībniekus vērtēja kompetenta žūrija: pūtēju orķestra „Rīga” obojiste Inese Grāvleja un trombonists Guntars Grāvleja, un topošā horeogrāfe Sintija Upeniece. Kamēr žūrija apspriedās, Zelta rotaļniece Kristīne Bruzgule vadīja dziesmu karus.

Konkursā uzvarēja 6.klase, iegūstot „Muzikālākās klases titulu”, 2.vietu- 8.klase, 3.vietu ieguva 4.klase. Vislabākā dziedātāja izrādījās Baiba Greisle, 2.vieta- Aivitai Bruzgulei un Elizbetei Vaivodei, 3.vieta- Rolandam Upeniekam un Jurim Aizpurietim.