Ābolīšu pēcpusdiena

 

25. februārī Sīļukalna pamatskolā notika „Ābolu pēcpusdiena”, jo noslēdzās akcija „Skolas auglis”. Bijām ēduši ābolus kopš janvāra, tāpēc sarīkojām gan vizuālās un lietišķās mākslas izstādi, gan pēcpusdienu. Visiem 1.-6.kl. skolēniem bija iespēja piedalīties pasākumā. Pirmsskolas skolēni bija ielūgti kā viesi, bet pārējiem klasēm tika uzdoti uzdevumi: 1.klasei un 2.klasei vajadzēja sagatavot dziesmu par āboliem, 3.klasei un 4.klasei vajadzēja sagatavot ludziņu, 6.klasei vajadzēja novadīt pasākumu, un viņiem arī labi sanāca.
       Vizuālās un lietišķās mākslas konkursā „ Ēdīsim ābolus!” bija daudz atsaucīgo. Šos darbus arī novērtēja ne tikai skolas žūrija, bet arī Broņislava Zīle, kuras zemnieku saimniecība piegādāja ābolus „Skolas auglim”. Saņēmām arī pārsteiguma balvas no Broņislavas Zīles. 1.vietu ieguva Austris Daiders, 2.vietu ieguva Edijs Broks, bet 3.vietu ieguva Armands Skabs, pārējiem dalībniekiem tika pateicības balvas. Visi apgalvo, ka šis pasākums bija izdevies.

 

Sintija Meža-Eriņa