Aktualitātes

   ************************************************************************************

 

Lai vasaras brīvlaiks visiem ir

priecīgiem notikumiem bagāts!

*************************************************************************************

  Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Šajā mācību gadā mūsu skolā projektā ir iesaistīti un atbalsts tiek sniegts 5 skolēniem. Skolēniem tiek sniegtas konsultācijas mācību priekšmetos, kuri sagādā grūtības, kā arī pedagogu konsultatīvais atbalsts.Vairāk par projektu lasiet ŠEIT!

******************************************************

PROJEKTS "MĀCIES, PILNVEIDOJIES, SASNIEDZ!"