Riebiņu novada 8.-9.kl. konkurss "Poliglots"

    6.martā Riebiņu vidusskolā norisinājās 8.-9.kl. komandu konkurss „Poliglots”. Konkursa ievadā Riebiņu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Rita Pudāne izglītojošā prezentācijā visus iepazīstināja ar latviešu pirmtautas –lībiešu vēsturi un situāciju pašlaik, un kopā ar mūzikas skolotāju Āriju Bergmani-Sprūdžu konkursa dalībnieki iemācījās jautru lībiešu tautas deju. Konkurss sākās ar komandas mājas darba prezentāciju- komandas iepazīstināja ar sevi, saviem uzskatiem par valodām un valodu prasmēm.Konkursā komandas darbojās trijās- latviešu valodas, krievu valodas un angļu valodas-stacijās. Katrā stacijā dalībnieki izpildīja dažādus uzdevumus, kuros varēja pārbaudīt savu erudīciju, zināšanas un prasmes. Konkursa darbus vērtēja kompetenta žūrija: skolotājas Žanna Ļebedeviča, Inna Kabare, Natālija Smukša  un Riebiņu novada domes izglītības koordinatore Evelīna Visocka. Mūsu skolas komanda  „Mikseri ” ieguva 4.vietu. Katra komanda un skolotājas, kuras sagatavoja skolēnus konkursam, saņēma diplomus un balvas.

Par skaistajām fotogrāfijām paldies Riebiņu vidusskolas skolotājai Ritai Pudānei!