Pēdējā zvana svētki

    17.maijā 9.klase kopā ar skolotājiem,vecākiem un skolasbiedriem svinēja Pēdējā zvana svētkus, jo 9.klasei sākās valsts pārbaudījumu jeb eksāmenu laiks. 9.klasi sveica un laba vēlējumus teica gan skolas direktore Marija Bernāne, gan devīto  1.klases audzinātāja Zinta Bruzgule, gan 9.klases audzinātāja Iveta Broka-Kazāka.Apsveikuma priekšnesumus  bija sagatavojuši arī skolasbiedri un skolotāji. Izrādījās, ka 9.klases skolēniem bija nenokārtoti "parādi" dažādos mācību priekšmetos, tāpēc viņiem nācās pildīt dažādus uzdevumus. Visvairāk puišiem nācās pūlēties, lai paveiktu pirmsskolas laikā iekavēto.9.klase veltīja pateicības vārdus un ziedus vecākiem, skolotājiem un skolas tehniskajiem darbiniekiem, un pēc fotografēšanās visi devās kopīgi nobaudīt svētku kūku, kuru bija sarūpējuši absolventu vecāki.