Pēdējā skolas diena

     Pēdējā skolas diena vienmēr ir lieli svētki, jo ir aizritējis vēl viens mācību gads un sākas vasaras brīvdienas. Mūsu skolas skolēniem mācību gads ir beidzies ļoti labi- 2018./2019.m.g. skolēniem ir bijs panākumiem bagāts gan mācībās, gan mācību priekšmetu olimpiādēs, gan sporta sacensībās, gan ārpusklases konkursos. 31. maijā labākie 12 skolēni saņēma Riebiņu novada domes apbalvojumus un naudas balvas Riebiņu novada skolu mācību gada noslēgumā pasākumā, bet 30. maijā skolas direktore aicināja visus skolēnus un skolotājus uz svinīgo līniju skolā. Skolas direktore pateicās skolotājiem par darbu,un skolēni saņēma Atzinības rakstus un saldas balvas gan par labiem panākumiem mācībās un sportā, gan par paveikto skolas labā citās jomās.