Pavasara puķu ballīte

     8.martā skolā notika Pavasara puķu ballīte. Skolas zēni dāvināja visām meitenēm, skolotājām un skolas darbiniecēm pavasara ziedus. Ballītē visiem vajadzēja ierasties, tērptiem krāsainos un puķainos tērpos. Katrai klasei jau iepriekš bija jāizlozē un jāsagatavo prezentācija par 3 puķēm, kuras zied pavasari, kā arī jāsagatavo priekšnesums par puķu tēmu. Skolotājām, savukārt, bija jāizdomā spēles vai uzdevumi ballītes dalībniekiem. 8. un 9.kl., kuri vadīja pasākumu, iepazīstināja klātesošos ar Ziedu horoskopiem. Puķu ballīte bija piepildīta ar prieku, smiekliem un jaukām emocijām, un šo noskaņu radīja dalībnieku interesantie priekšnesumi, jautrās spēles un prieks par atnākošajām skolēnu brīvdienām.