Pasākums Stabulnieku bibliotēkā "Ak, tu cūku Tenīsiņ!"

            15. janvārī mūsu skolas skolēni tika ielūgti uz pasākumu „Ak, tu cūku Tenīsiņ!” Stabulnieku pagasta bibliotēkā. Tur iepazinām vienu no seno latviešu tradīcijām- Teņa dienu, kuru svin 17. janvārī. Tā tika svinēta, lai godinātu cūku aizbildni Teni. Skolēni ar aizrautību veica interesantos uzdevumus, kurus bija sagatavojušas bibliotekāres Biruta un Anita. Bērni uzzināja, kādus ēdienus senāk gatavoja Teņa dienā, kā arī iepazina tradīcijas un ticējumus. Paldies bibliotēkas vadītājai Birutai Čaunānei un bibliotekārei Anitai Betlerei par iespēju tik aizraujošā veidā iepazīt senlatviešu tradīcijas!