Joku diena

 

     1.aprīlī skolā notika Joku dienas pasākums- „Anekdošu virpulis.”  Tas sākās ar kustību rotaļu ”Aprīļa pilieni ”,  kad visi varēja izvingrināt gan balsi, gan ķermeni. Skolēni stāstīja anekdotes, un izrādījās, ka bagātākais anekdošu pūrs ir 9.kl. skolniekam Laurim Aizpurietim. 8.kl. skolniece Amanda bija sagatavojusi interesantu vārdu minamo spēli. Pēc tam notika dažādas jautras izdarības-lasīšanas uzdevumi, kuros vajadzēja lasīt gan tekstu, gan pupiņas,  kā arī katrs varēja pārbaudīt praksē, vai prot lietot galda piederumus. Noslēgumā ikviens saņēma kārumus, ko bija sarūpējusi par pasākumu atbildīgā skolotāja Zinta.