Ģimenes dienai veltītais koncerts

   10.maijā skolā notika Starptautiskajai Ģimenes dienai veltīts koncerts. Skolas direktore Marija Bernāne apsveica vecākus un īpaši pateicās tiem vecākiem, kuru bērni guvuši panākumus mācību priekšmetu olimpiādēs. Šogad režisore -skolotāja Rita Teilāne bija iestudējusi A.Brigaderes lugu "Sprīdītis", kurā tika iesaistīti visi skolēni, un daudziem bija pat 2 lomas!  Arī skolotājām lugā bija  lomas! Vokālais ansamblis un folkloras kopa uzstājās ar dziesmām, bet pirmsskolas grupiņa vecākus sveica ar "Pirkstiņdzejolīti" un pasaku "Kur lielā karote?" Koncerta noslēgumā skolēni dāvināja vecākiem ziedus.Pēc koncerta visi cienājās ar skolotājas Ritas Teilānes īpašo, garšīgo, pašcepto kūku.Paldies vecākiem par atsaucību, jo koncerts bija kupli apmeklēts!

Fotogrāfiju autore-skolotāja Līga Čača