Karjeras izglītības pasākums

 

Izzinoša ekskursija “Ceļā pie savas profesijas”
 
         27. augustā 30 Riebiņu novada skolu skolēni devās izzinošā ekskursijā “Ceļā pie savas profesijas”, ka tika organizēta ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Pirmā tika apmeklēta Skrīveru mājas saldējuma ražotne, kur skolēni iepazina ražotnes darba vidi, specifiku, uzņēmumā nodarbinātās profesijas, bet saldējuma meistara profesiju iepazina tuvplānā – vēroja amata prasmju paraugdemonstrējumus, iepazina profesijas veikšanai nepieciešamo aprīkojumu, kā arī izzināja saldējuma meistara profesijas veikšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes, klausījās stāstījumu par uzņēmējdarbības uzsākšanu saldējuma ražošanas nozarē, par produkcijas realizācijas iespējām, par karjeras iespējām šajā nozarē, saņēma atbildes uz interesējošiem jautājumiem.Vēlāk tika dota iespēja arī pašiem “pielaikot” saldējuma meistara profesiju – profesionāļa vadībā pagatavot savu mājas saldējumu.
Tālāk ceļš veda uz Ādažiem, kur tika apmeklēta čipsu ražotne, kas strādā ar daudz lielāku vērienu nekā iepriekš apmeklētā ražotne. Šeit tika iepazītas kartupeļu uzglabāšanas noliktavas, izzināti nodarbināto profesiju darba pienākumi. Atraktīvā veidā, ar video palīdzību varēja iepazīt čipsu ražošanas un iepakošanas procesu, vēlāk ražošanas cehu un tajā notiekošos procesus varēja vērot caur speciāli ierīkotiem logiem. Pēc čipsu ražošanas procesa iepazīšanas, vajadzēja pašiem ķerties pie darba – pagatavot un iepakot katram savus “ideālos” čipsus. Vēlāk skolēni tika iepazīstināti ar pārtikas ražošanā ļoti nozīmīgu profesiju – degustators, pārrunu rezultātā tika noskaidrots, kas jāzina un jāprot šīs profesijas pārstāvim. Arī šo profesiju skolēniem bija iespējams “pielaikot”, nosakot garšu nianses vairākām čipsu šķirnēm. Noslēgumā tika pārrunāts, cik liels profesiju klāsts ir pārstāvēts uzņēmumā, noskaidrotas karjeras iespējas šeit, kā arī saņemtas atbildes uz visiem interesentu jautājumiem.
Trešā ekskursijas pietura bija Siguldas papīrmākslas darbnīca “Viktora vēstules”, kur no birojā izlietotā un iznīcinātā papīra tiek pagatavots jauns papīrs, kuru izmanto mākslinieciskiem mērķiem. Šeit skolēni tika iepazīstināti ar dažādiem papīra veidiem, tā pagatavošanas izejvielām un izmantošanas iespējām. Tika sniegti papīra pagatavošanas paraugdemonstrējumi, iesaistot darbībā arī pašus skolēnus un norādot uz veiksmīga galarezultāta iegūšanai nepieciešamajām darbībām un niansēm. No sagatavotās masas katrs pagatavoja grāmatzīmi, kuru radoši izdekorēja, tādējādi iepazīstot pilnu gatavās produkcijas pagatavošanas ciklu – no sīkām biroja papīra strēmelēm līdz jaunam, interesantam un mākslinieciskam produktam, kuru var veiksmīgi realizēt tirgū.
Lolita Šmukste,
pedagoģe- karjeras konsultante