Zinību diena

    Zinību diena šajā mācību gadā sākās ar klašu audzinātāju stundām, bet pēc tam notika svinīgais pasākums "Ceļš Zinību kalnā". Jaunā mācību gada sākumu iezvanīja 9.kl.skolēni Lauris un Valdis.Skolas direktore teica iedvesmojošus apsveikuma vārdus, un  ciemiņi- Sīļukalna pagasta pārvaldes vadītājs Arnis Opolais, Vidsmuižas baznīcas draudzes prāvests Aivars Kursītis un skolas vecāku padome arī sveica skolas kolektīvu jaunajā mācību gadā.Klašu kolektīvi uzstājās ar atraktīviem priekšnesumiem,lai parādītu, kāds būs viņu ceļš Zinību kalnā.Pasākumā ieradās arī negaidīts viesis-Ezis, kurš bija nolēmis apgūt skolas gudrības, un katrs saņēma dāvanu no Eža krājumiem.Skolas pašpārvaldes prezidents Lauris Aizpurietis visiem novēlēja uz skolu doties ar prieku un aktīvi iesaistīties skolas dzīves veidošanā. Jaunais mācību gads ir iesācies ar prieku un apņemšanos piepildīt savus sapņus!