Ziemassvētku ieskaņas koncerts

         21.decembrī skolā notika Ziemassvētku koncerts. Koncerta ieskaņā skolas direktore Marija Bernāne atskatījās uz 1.semestrī paveikto un apbalvoja ar skolas Atzinības rakstu skolēnus, kuriem ir optimāls un augsts sekmju līmenis un panākumi sportā.  Skolai jau daudzus gadus ir ļoti laba sadarbība ar Sīļukalna pagasta bibliotēkas vadītāju Natāliju Sondori, un arī viņa saņēma Atzinības rakstu.

Koncertā katra klase uzstājās ar klases priekšnesumu, dziesmas dziedāja skolas vokālais ansamblis un folkloras kopa. Skolēnu vecāki bija ne tikai atsaucīgi koncerta klausītāji, bet arī iesaistījās  dažādos jautros uzdevumos.
Pēc koncerta viss skolas kolektīvs, skolēnu vecāki un ciemiņi kopīgi cienājās ar Ziemassvētku ēdieniem pie saimes galda, sagaidīja Ziemassvētku vecīti un spēlēja tautas rotaļas. Ziemassvētku vecītis bija dāsns- dāvanas saņēma ne tikai bērni, bet arī skolotāji, skolas darbinieki un vecāku padome. Gan Ziemassvētku koncerts, gan baltais sniegs aiz skolas loga raisīja gaišas noskaņas klātesošo sirdīs un domās.