Skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens

     5.oktobrī, par godu Skolotāju dienai, skolotāji,skolas tehniskie darbinieki un vecāku padome devās uz Kārsavas novadu, lai gūtu jaunus iespaidus un iedvesmu darbam.Vispirms brauciena dalībnieces zinošā ekskursijas vadītāja Jāņa Krivteža vadībā apmeklēja Malnavas muižu, izstaigāja muižas parku un uzzināja interesantas lietas gan par muižas vēsturi, gan par Malnavas koledžu. Pēc tam bija iespēja apskatīt Latgales šmakovkas dedzinātavu, kur apbrīnu izraisīja saimnieka izdoma un darba spējas! Tālāk ceļš veda uz Mežvidiem, kur Kārsavas novada izglītības darba koordinatore Vaira Šicāne uzņēma  savā Bišu namiņā.Tur brauciena dalībnieces lēja sveces, baudīja zāļu tējas,degustēja dažādus bišu produktus un klausījās interesantus stāstus par bišu dzīvi.Vēl šajā dienā bija iespēja apskatīt Malnavas pagasta zemnieku saimniecību "Āres", kurā nodarbojas ar dažādiem lauksaimniecības veidiem.Čaklā saimniece Inta Adamoviča ne tikai iepazīstināja ar saimniecības darbību, bet arī prata sasmīdināt brauciena dalībnieces ar atgadījumiem no dzīves. Lai gan diena bija lietaina un pelēka, tā noslēdzās ar jauniem iespaidiem un pozitīvām emocijām.