Riebiņu novada 8.-9.kl. erudīcijas konkurss

            Mūsu skolas 8.-9.kl.  komanda “Sābri” –Amanda Prikule, Kristīne Saleniece,Jānis Bečs, Aivis Daiders, Lauris Aizpurietis un Valdis Sporāns 31. oktobrī piedalījās Riebiņu novada 8.-9.kl. erudīcijas konkursā “Kultūra kā zīmju un simbolu sistēma”. Konkursam vajadzēja sagatavot mājas darbu-prezentēt kādu kultūras aspektu, un mūsu skolas komanda parādīja un arī iesaistīja klātesošos jautrā latgaliešu dancī.

 Komandas varēja pārbaudīt savas zināšanas četros uzdevumos, un tie bija - tests, zīmju un simbolu atpazīšana, sabiedrības kultūras atpazīšana pēc  attēlā, un bija arī jāsašķiro zīmes un simboli. “Sābriem” veicās ļoti labi-viņi ieguva īpašo balvu par priekšnesumu un arī 1.vietu konkursā!