Muzikāla nodarbība Dravnieku pamatskolā

         7. novembrī, projekta “Skolas soma “ietvaros, mūsu skolēni ciemojās Dravnieku pamatskolā.

           Muzikālo nodarbību vadīja Aleksandrs Maijers no Krāslavas. Viņš ir mūziķis un mūzikas instrumentu izgatavotājs. Nodarbības 1.daļā meistars iepazīstināja ar dažādiem mūzikas instrumentiem, kurus pats izgatavo un spēlē. Tie ir: stabules, vargāni, grabuļi, klabatas, zvārguļi, kalimbas u.c. Daudzi instrumenti pagatavoti no dabā un sadzīvē sastopamām lietām – ķirbji, rieksti, latvāņi, niedres, šļūtenes u.c.  Aleksandrs parādīja, kā šos instrumentus spēlē, un ikviens varēja pats izmēģināt to skanējumu un pielietojumu.
          Otrajā daļā meistara Aleksandra vadībā skolēni izgatavoja niedru stabules, kuras paši ieskandināja un varēja ņemt līdzi uz mājām.
        Nobeigumā skanēja mūsu skolas skolēnu kopīgais radošais skaņdarbs ar meistaru Aleksandru Maijeru. Pateicamies Dravnieku pamatskolai par viesmīlību un Aleksandram - par jauku un vērtīgu nodarbību!

                                                              Zinta Bruzgule, mūzikas skolotāja.