9.novembrī skolā notika konkurss „Teci, teci, valodiņa!” Konkursa ievadā 8. un 9.kl.zēni lika klātesošajiem pāršķirt Latvijas vēstures lappuses, pieminot Lāčplēša dienu un Latvijas brīvības cīnītājus.

   Stāstnieku konkursā piedalījās visi skolēni, katrs bija sagatavojis interesantu priekšnesumu. Labākie stāstnieki izrādījās Marta Beča(6.kl.) -1.vieta, Lauris Aizpurietis(9.kl.)-2.vieta un Jānis Bečs(8.kl.)-3.vieta.
  Marta Beča 22. novembrī pārstāvēja skolu Dienvidlatgales konkursā "Teci, teci,valodiņa!" Līvānos  un ieguva 2.pakāpes Lielā Stāstnieka titulu!