Karjeras izglītības pasākums "Esi savas dzīves kapteinis!"

 

        27. novembrī ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Riebiņu vidusskolā notika nodarbība “Esi savas dzīves kapteinis!”, kuru vadīja personīgās izaugsmes treneris Niks Jansons. Pasākumā piedalījās Riebiņu vidusskolas 9. – 12. klašu skolēni, kā arī Dravnieku pamatskolas un Sīļukalna pamatskolas 9. klašu skolēni.
Lektors interesantā, aizraujošā veidā, stāstot par savu karjeras un personības izaugsmes ceļu, jauniešiem atklāja veiksmīgas dzīves veidošanai un sasniegumu gūšanai svarīgas vērtības un īpašības, kuras ir jāizkopj un jāattīsta sevī. Uzsvēra to, cik svarīga ir izpratne par sevis izzināšanu, savas uzvedības vadīšanu, paškontroli tuvāku un tālāku mērķu uzstādīšanu un plānošanu, lai veidotu sevi kā spēcīgu personību, kura var izvirzīt un arī sasniegt ambiciozus karjeras mērķus 21. gadsimta darba tirgum.
Niks Jansons ir spilgta personība, kurš samērā īsā laika posmā ir sasniedzis ievērojamus un iedvesmojošus savas personības izaugsmes un karjeras mērķus un kurš ar savu personīgo dzīves stāstu prata aizraut mūsu jauniešus. Par to liecināja daudzi nodarbības beigās skolēnu uzdotie jautājumi.
                         Lolita Šmukste,
Riebiņu novada karjeras izglītības  pedagoģe-konsultante