Eiropas Sporta nedēļa

     Eiropas Sporta nedēļa Latvijā notika jau ceturto gadu, un tā bija no 24.septembra līdz 30.septembrim.Mūsu skolā katru rītu notika rīta vingrošana,un to vadīja ne tikai skolēni, bet arī skolas direktore. 25.septembris bija Velodiena,kad skolēni un skolotāji iespēju robežās uz skolu devās ar velosipēdiem; 26.septembrī notika Rudens kross, 27.septembrī visi piedalījās Lecamauklu čempionātā, 28. septembrī daļa skolēnu piedalījās dambretes sacensībās Preiļos, bet skolā palikušie spēlēja dažādas galda spēles, jo šī bija Galda spēļu diena.Sīļukalna pamatskolas skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki pilnā apjomā piepildīja Sporta nedēļas devīzi "Esi kustīgs! Esi veselīgs!"!