Dzejas diena

     14.septembrī Sīļukalna pagasta bibliotēkā notika Dzejas dienas pasākums, kurā piedalījās 4.un 5.klases skolēni un skolotāja Zinta Bruzgule.Visi lasīja dzeju un arī sacerēja savus dzejoļus. Paldies bibliotekārei Natālijai Sondorei par jauko pasākumu!