Ciemošanās Viļakas novadā

    6.-9.klase 28.septembrī piedalījās RTA pasākumā "Zinātnieku nakts", kur balvās ieguva dāvanu kartes Z/S "Kotiņi" apmeklējumam. 19.oktobrī kopā ar skolēnu vecākiem devāmies apskatīt Ziemeļlatgali. Vispirms ciemojāmies Z/S "Kotiņi", un tur tiešām bija ko redzēt!Tā ir modernākā zemnieku saimniecība Latvijā. Saimniecības pamatnodarbošanās ir graudkopība, papildus nodarbošanās ir pārtikas produktu- zirņu miltu, pupu miltu, kviešu, miežu miltu, putraimu, pērļu grūbu un rapšu eļļas ražošana, kā arī lobparības miltu ražošana.Saimniecībā varējām redzēt ļoti veiksmīgi izmantotu projektu naudu, modernas iekārtas, lauksaimniecības tehniku, un, protams, cilvēka darba tikumu un ļoti sakoptu un skaistu apkārtējo vidi. Te tiek cienīti, novērtēti un atbalstīti saimniecībā strādājošie ļaudis, un arī kaķiem te klājas labi. Agronome Sanita iepazīstināja ar saimniecības darbību,ekskursijas laikā ar milzīgu svaru palīdzību tika noteikts mūsu grupas kopējais svars-1962 kg,varējām apbrīnot dažādus jaudīgus traktorus, un pēc tam tikām pacienāti ar bezgala garšīgām pusdienām, kur visi 3 ēdieni tika gatavoti no pērļu grūbām. Vislielākā pateicība viesmīlīgajam saimniekam Aldim un saimniecībā strādājošajām meitenēm, kuri uzņēma mūs ar īsteni latgalisku sirsnību un dāsnumu!

    Tā kā šajā dienā bijām nolēmuši apskatīt Viļakas pusi, tālāk devāmies uz Upītes Nemateriālās kultūras centru.Tur guvām priekšstatu par Ontana Slišāna radošo personību un iemācījāmies aust prievītes celu tehnikā.

   Nākamā apskates vieta bija Annas Āzes Meža muzejs Žīguros. Anna Āze ir mežkope ar 43 gadus ilgu darba stāžu, viņa ir zinošs cilvēks un prasmīga stāstniece, un ar savu stāstījumu par dabas un dzīves gudrībām viņa aizrāva gan lielos, gan mazos klausītājus, lika gan pasmaidīt, gan padomāt. Ciemošanās Viļakas novadā paliks atmiņā ar strādīgajiem, viesmīlīgajiem cilvēkiem, ar skaistajām Latgales rudens ainavām un pārliecību, ka cilvēka prāts, rokas, darba un savas zemes  mīlestība spēj paveikt lielas un brīnišķīgas lietas.