Adventa ieskaņas pasākums

        3.decembrī skolā notika Adventa ieskaņas pasākums. Skolotāja Zinta Bruzgule kopā ar bērniem bija sagatavojusi garīgas dziesmas un lasījumus par Adventa laika nozīmi. Skolas direktore Marija Bernāne aicināja visus padomāt, kā pilnveidot sevi, sagaidot Ziemassvētkus. Pirmo svecīti Adventa vainagā iededza un visus vainagus svētīja Vidsmuižas draudzes mācītājs Aivars Kursītis. Mācītājs savā uzrunā mudināja ikvienu Adventa laikā īpaši parūpēties par līdzcilvēkiem, sākot ar savu ģimeni, skolasbiedriem, kaimiņiem -palīdzot, atbalstot un darot labus darbus.