Klases

Pirmsskolas grupiņa-audzinātāja Iveta Upeniece;

4.un 5. klase-audzinātāja Zinta Bruzgule;

6.un 7.klase-audzinātāja Rita Teilāne;

8.un 9.klase-audzinātāja Iveta Broka-Kazāka