Notikumi

   2018./2019.m.g.valsts pārbaudes darbu norises grafiks 

************************************************************************

      7.janvārī mūsu skolas skolēni sporta skolotāja Jāņa Upenieka vadībā atklāja slēpošanas sezonu. Šogad ziema ir īpaši labvēlīga slēpošanai, un skolēni to izbauda no sirds!

**********************************************************************************

    22. janvārī skolotāju kolektīvs saņēma patīkamu pārsteigumu-pateicību no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas par Annas Ciematnieces, 2018. gada 9.klases absolventes, labu sagatavošanu izglītības turpināšanai ģimnāzijā.

***********************************************************************************

   4.janvārī Marta Beča(6.kl.) pārstāvēja skolu Skaļās lasīšanas konkursā Riebiņu centrālājā bibliotēkā.

***********************************************************************************

     Marts ir bijis bagāts gan ar olimpiādēm- starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiāde Preiļos, Latgales novada 8.-11.kl.atklātā dabaszinību un matemātikas multidisciplinārā olimpiāde Rēzeknē, Riebiņu novada lietišķās informātikas olimpiāde, gan ar dažādiem konkursiem-Riebiņu novada konkurss "Vide ap mums" un Pasaules ūdens dienai veltīts konkurss,  kuros skolēni ir guvuši labus panākumus!

***************************************************************************************

    1.aprīlī skolā viesojās organizācijas „Papardes zieds” lektori ar lekciju ciklu bērniem un jauniešiem par seksuālo un reproduktīvo veselību Riebiņu novada domes projekta  Nr. 9.2.4.2/16/I/099 “Veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabošanas pasākumi Riebiņu novadā, 1.kārta” ietvaros.

**********************************************************************************

17.maijā 9.klasei-Pēdējā zvana svētki.