Pašvērtējuma ziņojums

Skolas pašvērtējuma ziņojums 2017.