Ugunsdrošības apmācības

    21.martā skolā ieradās Riebiņu novada darba aizsardzības speciālists A.Meluškāns un VUGD pārstāvis E. Krekels, lai veiktu ugunsdrošības apmācības. Dienas vidū skolā pēkšņi  atskanēja garš, nepārtraukts zvans, kas liecināja par ārkārtas situāciju, kad visiem steidzami jāevakuējas-nekavējoties jāatstāj skolas telpas. Skolā esošie- gan skolēni, gan skolotāji, gan tehniskie darbinieki- to izdarīja atbilstoši evakuācijas plāniem un ļoti ātri- nepagāja ne 2 minūtes, kad visi bija sapulcējušies instrukcijā norādītajā vietā! Pēc tam VUGD pārstāvis apmācīja, kā pareizi rīkoties ar ugunsdzēšamajiem aparātiem, un to izmēģināja gan skolēni,gan skolotājas, gan tehniskie darbinieki. VUGD pārstāvis arī pastāstīja, cik svarīgi ievērot ugunsdrošības noteikumus ikdienā, kā arī  par nepieciešamību mājās izvietot dūmu detektorus, un minēja praktiskus piemērus, kad tie gābuši cilvēku dzīvības.