Riebiņu novada skatuves runas konkurss un vokālo ansambļu konkurss "Balsis "

   26. februārī Riebiņos notika novada skatuves runas konkurss un vokālo ansambļu konkurss "Balsis".Mūsu skolu pārstāvēja daiļlasītāja Marta Beča (5.kl.), kura uzstājās ar O.Vācieša dzejoli "Ledus vitrāža " un fragmentu no I.Ziedoņa "Pelēkās pasakas". Marta ieguva Uzslavas rakstu. 4.-6.klašu meiteņu vokālais ansamblis (vada skolotāja  Zinta Bruzgule) konkursā piedalījās ar latviešu tautas dziesmu "Mēs bijām trīs māsiņas" un R. Paula un G. Rača dziesmu "Lidojums ar gaisa balonu". Meitenes ieguva 1.pakāpi un Uzslavas rakstu!