Pēdējā zvana svētki

   18. maijā 9.klase kopā ar vecākiem,vecvecākiem, skolotājiem, skolas tehniskajiem darbiniekiem un  skolasbiedriem svinēja Pēdēja zvana svētkus.Svētki nozīmē, ka mācību stundas beigušās, un jāgatavojas valsts pārbaudes darbiem-eksāmeniem.Pasākumu vadīja 7.un 8.klase. Apsveikuma vārdus teica skolas direktore Marija Bernāne, pirmā audzinātāja Zinta Bruzgule un 9.klases audzinātāja Iveta Upeniece. 7. un 8.klase ciemos bija uzaicinājuši raidījumu "Gudrs, vēl gudrāks", īpašos ciemiņus no Bērnības zemes un raidījumu "Ekstrasensu cīņas." 9.klase ar ziediem, dziesmu un sirsnīgiem vārdiem pateicās skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, skolas biedriem un vecākiem par kopā pavadīto laiku un atbalstu. Pēc dažādu uzdevumu veikšanas un apsveikumu saņemšanas Pēdējo klases stundu devītajiem iezvanīja 8.kl.skolēni Lauris un Valdis.Tad sekoja fotografēšanās un kopīga atmiņu stunda ar klases audzinātāju un vecākiem.