Pēdējā skolas diena

      Pēdējā skolas dienā notika klašu audzinātāju stundas un kopīga visas skolas šī mācību gada pēdējā svinīgā līnija.Skolas direktore Marija Bernāne uzslavēja skolēnu labos panākumus mācību priekšmetu olimpiādēs, ārpusklases pasākumos un sporta sacensībās.Skolas direktore pasniedza skolas Atzinības rakstus skolēniem, kuriem 2017./2018.m.g.  ir labākas liecības klasē, un tie ir: Anna Ciematniece( 9.kl.), Lauris Aizpurietis( 8.kl.), Jānis Bečs (7.kl.), Kaspars Ciematnieks(6.kl.), Marta Beča(5.kl.), Evelīna Eriņa(4.kl.), Sandijs Baltgalvis(3.kl.)Tāpat arī Atzinības rakstus par apzinīgu skolas apmeklējumu saņēma Rolands Upenieks(9.kl.), Valdis Sporāns(8.kl.), Kristīne Saleniece(7.kl.), Sandijs Baltgalvis(3.kl.) Par uzstāšanos dažādos pasākumos direktore pateicās Jurim Aizpurietim(9.kl.), Viktorijai Mičulei(6.kl.),Martai Bečai(6.kl.) un Evelīnai Eriņai(4.kl.)Par aktīvu līdzdalību dažāda mēroga sporta pasākumos Pateicības rakstus saņēma Armands Bruzguls,Emīls Reigins,Kaspars Ciematnieks, (6.kl.), Jānis Bečs un Kristīne Saleniece (7.kl.). Anna Ciematniece, Kaspars Ciematnieks, Viktorija Mičule un skolotāja Ļubova Stepanova saņēma arī Atzinības rakstus no portāla www.uzdevumi.lv. Skolotāja Ļubova saņēma arī Preiļu novada Atzinības rakstu par skolēnu sagatavošanu matemātikas olimpiādei un panākumiem tajā.Skolas direktore visiem novēlēja jauku un drošu vasaru, un garās skolas brīvienas varēja sākties....

    Par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, ārpusklases pasākumos un sporta sacensībās  apbalvojumam ar Riebiņu novada Atzinības rakstu tika izvīrzīti  15  skolēni, kuri tos saņēma 31. maijā, Riebiņu novada mācību gada noslēguma pasākumā. Pasākuma foto galeriju skatiet ŠEIT!