Pagasta bibliotēkas apciemojums

         Sākumskolas skolēniem jau ilgus gadus ir aktīva sadarbība ar Sīļukalna pagasta bibliotēku. 29. janvārī bibliotēkā notika pasākums "Jaunākās bērnu grāmatas.” Tajā piedalījās 1. – 4.klašu skolēni un skolotāja Zinta Bruzgule. Bibliotekāre Natālija Sondore iepazīstināja ar   jaunākajām bērnu grāmatām , kuras tagad būs lasāmas mūsu pagasta bibliotēkā. Tās skolēnos izraisīja ineresi, jo bija vizuāli skaisti noformētas un papildinātas ar interesantiem zīmējumiem. Apskatījuši tās, pēc tam arī kopīgi lasījām vienu no grāmatām, kurā dažu vārdu vietā bija zīmējumi. Bērniem likās aizraujoša šāda neparasta lasīšana. Nākot uz bibliotēku, nu bērni varēs izvēlēties kādu no jaunākajām grāmatiņām.

Zinta Bruzgule, 1.-4.kl.audzinātāja