Mitrāju diena

     Par godu Starptautiskajai mitrāju dienai, kura tiek atzīmēta 2.februārī, mūsu skolā viesojās Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistes Irēna Broliša un Regīna Indriķe. Irēna vadīja nodarbību 5.-9.klasēm, bet Regīna-1.-4.klasēm.Skolēni uzzināja par mitrāju nozīmi dabā un cilvēku dzīvē un iesaistījās interesantās un radošās aktivitātēs.