Meteņdiena

        13.februārī mūsu skolas folkloras kopa “Saulrūžeņa” tika ielūgta uz Meteņa dienas svinēšanu Riebiņu vidusskolā. Svētkos piedalījās arī Riebiņu vidusskolas, Vārkavas vidusskolas un Salas pamatskolas folkloras kopas. Kopā dziedājām, dejojām un veicām dažādus interesantus Meteņdienas uzdevumus: lielīties uz akmens, skaļi izbļauties, izspēlēt stafeti, cīkstēties gaiļu cīņās. Ugunskurā vajadzēja sadedzināt blēņu kuli. Kam gan negadās blēņas sadarīt, bet vecās blēņas Meteņdienas ugunskurā jāsadedzina... Jautrākais brīdis bija slidināšanās no kalna, kā jau Meteņdienā pienākas – izbaudīt ziemas priekus! Nobeigumā tikām pacienāti ar gardu biezputru un siltu tēju. Saņēmām arī Pateicības rakstu un dāvanas par piedalīšanos. Esam pateicīgi Riebiņu vidusskolas folkloras kopai “Jumalāni”par sadarbību!

Zinta Bruzgule,

folkloras kopas "Saulrūžeņa" vadītāja