Lieldienu pasākums

 3.aprīlī skolā varēja sastapt daudzus Lieldienu zaķus, kuri bija ļoti līdzīgi 1.-4.kl.skolēniem,un viņi vadīja Lieldienu pasākumu! Šie zaķi uz skolu bija atnesuši patiešām priecīgas Lieldienas-dzirdējām gan tautasdziesmas, gan ticējumus.Sacerējām dzejoli par Lieldienām  un to prezentējām. Dejojām Lieldienu danci.Spēlējām gaiļu cīņas un zaķu cīņas, bet vislielāko prieku(kā katru gadu) sagādāja olu ripināšana!