Lielā Talka

    Lielā Talka mūsu skolā notika 26. aprīlī. Katra klase bija atradusi vietu, kura prasās pēc uzkopšanas- 9. un 8.klase, un pirmsskolas grupiņa strādāja pie sākumskolas ēkas, 7.klase-sporta laukumā, 5.un 6. klase brauca uz kapiem sakopt bijušo skolotāju atdusas vietas, bet 1.-4.klase savāca atkritumus pie veikala un ceļa malās.Pateicoties skolēnu pūlēm, neliela mūsu pagasta daļa kļuva tīrāka!