Karjeras atbalsta pasākums-meistarklase "Sūrs darbs-saldi augļi"

         23. janvārī Rušonas pamatskolā ieradās ciemiņi no Dravnieku un Sīļukalna pamatskolām, lai piedalītos karjeras attīstības atbalsta pasākumā – profesionāla skatuves mākslinieka, mūziķa Daiņa Skuteļa meistarklasē, kas tika organizēta ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.Mākslinieks iepazīstināja skolēnus ar savu profesionālās karjeras izaugsmes ceļu, kad pirmos panākumus kā dziedātājs jau guvis pamatskolas laikā, tā līkločiem, jo Dainis kādu laiku ir bijis aizgājis no mūzikas un strādājis celtniecībā, vēlāk tomēr sekojis savam sirds aicinājumam un atgriezies uz skatuves un pie klausītājiem. Mūziķis stāstīja arīpar šīs profesijas redzamajām un neredzamajām pusēm, plusiem un mīnusiem, papildinot savu stāstījumu ar fotogrāfijām un aicinot skolēnus nopietni apgūt zināšanas jau skolas solā, kā arī turpināt izglītību uzreiz pēc pamatskolas vai vidusskolas beigšanas, lai veiksmīgāk varētu realizēt savus nospraustos dzīves mērķus. No skolēnu puses aktīvi tika uzdoti dažādi viņus interesējoši jautājumi, uz kuriem dziedātājs labprāt atbildēja un kuru rezultātā tika iegūts priekšstats par skatuves māksliniekam nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, par nepieciešamajām personības īpašībām.Pasākumā gaitā mākslinieks sniedza arī savu prasmju paraugdemonstrējumus, pārliecinot klātesošos, ka svarīgākais dziedātāja darba instruments – tā ir balss. Protams, radās jautājums, kā, dziedot ar maksimālu atdevi ilgu gadu garumā, ir iespējams saglabāt balss skanīgumu un kvalitāti, uz ko Dainis atbildēja, ka ir jāprot dziedāt pareizi – tas ir – nevis “ar kaklu”, bet jāizmanto citas ķermeņa daļas. Un tas ir apgūstams ilgstošu treniņu rezultātā.Visi pasākuma dalībnieki bija ieinteresēti, un uzzināja daudzas profesionāla skatuves mākslinieka darba nianses, par kurām skatītāji pat nenojauš. Tomēr, kad tika aicināti izmatot iespēju un iejusties dziedātāja lomā un uzdziedāt kopā ar Daini Skuteli, drosmīgie neatsaucās, toties izmantoja izdevību iegūt mūziķa autogrāfu, kas arī ir neatņemama mākslinieka popularitātes un darba sastāvdaļa.Uz jautājumu, vai kāds no skolēniem domā savu nākotni saistīt ar mūziku un skatuvi, daži atsaucās, ka domā gan. Lai piepildās viņu sapņi!

Lolita Šmukste,
pedagoģe- karjeras konsultante