Barikāžu laika atceres pasākums

    1991. gada janvāra Barikāžu laiks bija nozīmīgs posms ceļā uz Latvijas valsts neatkarību. Lai skolēni allaž atcerētos mūsu tautas vēsturi, skolā notika atmiņu pēcpusdiena pie ugunskura.Pasākumu palīdzēja noorganizēt pagasta bibliotekāre Natālija Sondore. Barikāžu dienās pieredzēto un pārdzīvoto pastāstīja Sīļukalna pagasta iedzīvotāji Alberts Upenieks, Jānis Reigins, Vilis Ciematnieks un Jānis Sporāns. Skolas vokālais ansamblis kopā ar klātesošajiem dziedāja karavīru dziesmas, bet skolas pavāre bija sarūpējusi karstu tēju un maizītes. Šajā pēcpusdienā visiem bija iespēja padomāt par to, ka ļaužu vienotība un gara spēks ir stiprāki par ieročiem un par to, ka  valsts ir tik stipra, cik stipri ir tās iedzīvotāji.