Klases

Pirmsskolas grupiņa-audzinātāja Iveta Upeniece;

1.,3.,4.klase-audzinātāja Zinta Bruzgule;

5.,6.klase-audzinātāja Rita Teilāne;

7.klase-audzinātāja Iveta Broka-Kazāka;

8.,9.klase-audzinātāja Iveta Upeniece