Skolas panākumi

1. semestris.

   21. septembrī starpnovadu rudens krosā Vārkavā pamatskolu grupā mūsu skola ieguva 1. vietu! Par to jāpateicas skolas ātrākajiem skrējējiem: Edijam Brokam, Rolandam Upeniekam,Mārtiņam Saleniekam, Jurim Aizpurietim,Laurim Aizpurietim, Annai Ciematniecei, Ievai Teilānei, Aurēlijai Slūkai,Jānim Bečam, Kristīnei Saleniecei, Elīnai Aizpurvietei, Amandai Prikulei,Martai Bečai,Emīlam Reiginam, Armandam Bruzgulam, Kasparam Ciematniekam, Viktorijai Mičulei un Evelīnai Eriņai.

         2.novembrī starpnovadu sacensībās 64 lauciņu dambretē, kuras norisinājās Līvānos, U-13(minikadetu) grupā mūsu skolas komanda ieguva 2.vietu, bet U-16(kadetu)grupā- 3.vietu!

      2.semestris.

      20. janvārī R. Mūkam veltīto radošo darbu konkursā "Es esmu vaļējas durvis"  Viktorija Mičule un Kaspars Ciematnieks (5.kl.) ieguva 3.vietu, bet Evelīna Eriņa (3.kl.).-Atzinību.

       3. februārī starpnovadu sporta sacensībās "Mazā balva"  Jānis Bečs(6.kl.)  ieguva 1.vietu 60 m barjerskrējienā un 3.vietu-lodes gūšanā;Kristīne Saleniece (6.kl.) ieguva 1.vietu soļošanā un 3.vietu 60 m barjerskriešanā; Marta Beča(4.kl.) ieguva 1.vietu lodes grūšanā.Elīna Aizpurviete (6.kl.)  uzstādīja rekordu lodes grūšanā-11,57 m un par to saņēma kausu!

       3.februārī Riebiņu vidusskolā notika novada vizuālās mākslas olimpiāde, kurā Anna Ciematniece(8.kl.) un Marta Beča (4.kl.) ieguva 2.vietu!

      7. februārī Vārkavā starpnovadu sacensībās vieglatlētikas trīscīņā Jānis Bečs(6.kl.)ieguva 2. vietu!

      17. februārī Riebiņu novada matemātikas olimpiādē Jānis Bečs(6.kl.) ieguva 2.vietu, bet Anna Ciematniece(8.kl.) -3.vietu.

      21. februārī Riebiņu novada skatuves runas konkursā Arta Pudule(2.kl.) un Marta Beča(4.kl.) saņēma 1. pakāpes diplomus. Vokālās mūzikas konkursā "Balsis " jaunākās grupas vokālais ansamblis ieguva 2.pakāpes diplomu.

     13. martā Anna Ciematniece (8.kl.) ieguva 2.vietu Austrumlatvijas 13. atklātājā fizikas olimpiādē.

     22. martā Anna Ciematniece (8.kl.) ieguva 1. vietu Riebiņu novada informātikas olimpiādē.

      24.aprīlī Amanda Prikule (6.kl.) ieguva Atzinību starpnovadu angļu valodas olimpiādē.

       28.aprīlī skolas folkloras kopa "Saulrūžeņa" piedalījās Dienvidlatgales bērnu un jauniešu  folkloras kopu svētkos-skatē "Zynu, zynu tāva sātu" un ieguva 2. pakāpi.

(vairāk varat izlasīt: http://livani.lv/page/201&news_id=4247&mode=print ) 

    2. un 3. maijā Vārkavā notika starpnovadu sacensības vieglatlētikā, kurās piedalījās 19 mūsu skolas skolēni un atveda 11 medaļas:Kristīne Saleniece- 2.vieta 1000 m soļošanā un 1.vieta 1000 km skriešanā; Jānis Bečs -1.vieta  šķēpmešanā,2.vieta 60 m barjerskrējienā;  Armands Bruzguls- 3.vieta augstlekšanā,  Elīna Aizpurviete-1.vieta lodes grūšanā; Marta Beča-2.vieta lodes grūšanā, Lauris Aizpurietis- 3.vieta 3000 m skriešanā; Anna Ciematniece - 3.vieta 60 m barjerskrējienā; Madars Baltgalvis -3.vieta šķēpmešanā.

Apbalvošanas saraksts Riebiņu novada domei

Kopsavilkums par panākumiem sportā