Klases

Pirmsskolas grupiņa, audzinātāja Iveta Upeniece

2. un 3.kl., audzinātāja Rita Teilāne

4.un 5.kl.,audzinātāja Līga Čača

6.kl., audzinātāja Iveta Broka-Kazāka

7. un 8.kl., audzinātāja Iveta Upeniece