Skolas kolektīvs

Skolas direktore: Marija Bernāne

Skolā strādā 11 skolotāji (7 no tiem-pamatdarbā):

 • Marija Bernāne-bioloģija, ķīmija, sociālās zinības;
 • Zinta Bruzgule-sākumskola, mūzika;
 • Iveta Broka-Kazāka-latviešu valoda, literatūra, angļu valoda;
 • Līga Čača-fizika;matemātika, informātika
 • Anna Sondore- krievu valoda;
 • Rita Teilāne-sākumskola, vizuālā māksla, sports;
 • Iveta Upeniece-pirmsskolas grupas audzinātāja;
 • Jānis Upenieks-mājturība un tehnoloģijas, sports;
 • Rita Upeniece-vēsture;
 • Aina Vovere-mājturība un tehnoloģijas, ģeogrāfija
 • Ilze Bojāre- interešu izglītība

  6 tehniskie darbinieki:

  • Velta Upeniece-pavāre;
  • Svetlana Mičule-apkopēja
  • Rita Opolā-apkopēja;
  • Valija Saleniece-apkopēja;
  • Jānis Reigins-saimniecības daļas vadītājs;
  • Maruta Upeniece-sētniece, dārzniece