SASNIEGUMI 2015./2016.m.g.

1) mācību priekšmetu olimpiādēs

2)  ārpusskolas konkursos

3) sportā

4) mācībās:

KlaseVidējais vērtējums gadā
Labākā liecībaVidējais vērtējums
1.kl. 

Arta Pudule

Sandijs Baltgalvis

 
2.kl.7,25EvelīnaEriņa9
3.kl.8Marta Beča8
4.kl.8,16Armands Bruzguls8,67
5.kl.7,49Jānis Bečs8,82
6.kl.6,09Lauris Aizpurietis7,21
7.kl.7,01Anna Ciematniece8,93
9.kl.7Jānis Ciematnieks8,63