Klases

Pirmsskolas grupa, audzinātāja Iveta Upeniece

1. un 3.kl., audzinātāja Rita Teilāne

2. un 4.kl., audzinātāja Zinta Bruzgule

5.kl. , audzinātāja Iveta Broka-Kazāka

6. un 7.kl., audzinātāja Iveta Upeniece

9.kl., audzinātāja Līga Čača