Aktualitātes

Mācību stundas 2015./2016.m.g. sāksies plkst. 9.00!

Skolēnu rudens brīvdienas no 26.oktobra līdz 30.oktobrim. 

Mūsu skolas 9.klase ir laikraksta "Diena " konkursa "Kas notiek?" Latgales novada uzvarētāji un 27.novembrī ir ielūgti pie valsts prezidenta R. Vējoņa kunga! Lepojamies ar saviem skolēniem!!!

No 23. novembra līdz 27. novembrim skolā notiks vecāku nedēļa, darba kārtību lasiet  ŠEIT!

     27. novembrī skolotāji streikā NEPIEDALĪSIES! Mācību stundas notiks kā parasti, bet vecāku nedēļas ietvaros skolēnu vecākiem ir iespēja novadīt mācību stundas priekšmetos, kuri pašiem interesē un patīk. Lūdzam pieteikties pie skolas direktores vai klašu audzinātājām! 

      Ziemassvētku koncerts "Piparkūkas ceļojums " notiks 17.decembrī plkst. 10.00 skolas zālē.

     Ziemas brīvdienas skolēniem no 21.decembra līdz 3.janvārim.

   Skolotāja Iveta Upeniece-Latgales skolu atbalsta fonda "Veronika" goda titula "Gada skolotājs 2015" ieguvēja!Balva tika pasniegta 28. decembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā "Gors".Iveta Upeniece balvu saņēma par nesavtīgu darbu sabiedrības labā, par atbildību, kvalitāti un radošumu izglītības un audzināšanas darbā.

          14. janvārī  9.klases skolnieks Jānis Ciematnieks ieguva 3. vietu strpnovadu vēstures olimpiādē! (Paldies skolotājai Ritai Upeniecei!) Apsveicam un novēlam panākumus arī citās olimpiādēs!

          15.janvārī mūsu skolas skolēni piedalījās dzejniekam un filozofam R.Mūkam veltītā jaunrades darbu konkursa noslēguma pasākumā Galēnos. Atzinības saņēma Lūcija Vaivode(9.kl.), Sigita Priževoite(9.kl.),Rolands Upenieks(7.kl.) un Guntars Salenieks(2.kl.).Pateicību saņēma Armands Bruzguls (4.kl.). Fotogaleriju var aplūkot Riebiņu novada mājas lapā (http://riebini.lv/lv/galerija/2016gads?galid=3)

         28.janvārī Jānis Ciematnieks ieguva Atzinību strapnovadu fizikas olimpiādē, bet 5. februārī- 3.vietu starpnovadu matemātikas olimpiādē! (Paldies skolotājai Līgai Čačai!) Lai veicas arī turpmāk!

              No 8.-12. februārim brīvdienas 1.klasei!

      4. februārī Riebiņu novada vizuālās mākslas olimpiādē 1.kl. skolniece Evelīna Eriņa ieguva 1. vietu, bet 7.kl. skolniece Anna Ciematniece-3.vietu. Paldies meitenēm par skaistajiem zīmējumiem un skolotājai Ritai Teilānei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

       12. februārī Riebiņu novada matemātikas olimpiādē 5.kl.skolnieks Jānis Bečs ieguva 1.vietu, bet 7.kl.skolniece-Anna Ciematniece-2.vietu! Sveicam ar panākumiem gan skolēnus, gan skolotājas Ainu Voveri un Līgu Čaču!

      Skolēnu pavasara brīvdienas no 14. -20. martam!

       9.martā starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē Preiļos 7.kl. skolnieks Edijs Broks ieguva 1.vietu! Sveicam arī skolotāju Jāni Upenieku,kurš sagatavoja Ediju olimpiādei!

      14. martā Latgales novada 5. –8. klašu 13. atklātajā  matemātikas olimpiādē Rēzeknē 5.kl. skolnieks Jānis Bečs ieguva 1. vietu! Sveicam gan Jāni, gan skolotāju  Ainu Voveri, kura māca Jānim matemātiku! Šajā pašā dienā Rēzeknē notika arī Austrumlatvijas 8.-11.kl. fizikas olimpiāde. Abi mūsu skolas dalībnieki- 9.kl. skolnieki Jānis Ciematnieks un Jurģis Bruzguls- ieguva 2.vietu! Par skolēnu sagatavošanu vislielākā pateicība skolotājai Līgai Čačai!

      3. martā Galēnos Riebiņu novada 4.klašu kombinētajā olimpiādē Armands Bruzguls ieguva Atzinību. Paldies skolotājai Zintai Bruzgulei par Armanda sagatavošanu olimpiādei!

      23. martā Riebiņu novada informātikas olimpiādē 11 dalībnieku konkurencē 7.kl. skolniece Anna Ciematniece ieguva 2.vietu! Paldies skolotājai Līgai Čačai, kura sagatavoja Annu olimpiādei!

      No 29. februāra 10 nedēļas mūsu skolā praksē ir zinoša, jauka un radoša Daugavpils Universitātes izglītības un vadības fakultātes profesionālo studiju programmas 4.kursa studente LĪGA VĪTOLA. Skolēniem ļoti patīk jaunā skolotāja, kura ne tikai vēro un vada stundas, bet arī palīdz sagatavoties skolas pasākumiem. Prakses vadītāja- Iveta Broka-Kazāka.

Ir sācies eksāmenu laiks 9.klasei:

18. un 19. maijā- eksāmens latviešu valodā;

25. un 26. maijā- eksāmens svešvalodā;

31. maijā- eksāmens matemātikā;

7. jūnijā- eksāmens Latvijas vēsturē.

Lai veicas!

 

      9.klases izlaidums Sīļukalna pamatskolā 11. jūnijā

      plkst. 19.00.kultūras namā.

     Balli spēlē grupa "Green Light". Ieeja- bez maksas!